Ringergården 9, 1.tv.
DK 2400 København NV
 
Tlf.:
+45 2721 5832

e-mail
 

 
Anmeldelse af
EN HUND DER DRØMMER

Berlingeske Tidende, Lørdag 17. februar 2001

En mand uden substans

Af John Pedersen

Der er brug for ildsjæle, hvis de europæiske fællesskabers ydre områder skal få øje på hinanden. En sådan ildsjæl er Jorge Braga, der med udgivelser på Forlaget Ørby søger at vise danskerne at portugisisk litteratur sandelig er andet og mere end Pessoa og Saramago. Senest har han for eksempel oversat og udgivet en roman fra 1996 af den store gamle dame i portugisisk litteratur, Agustina Bessa-Luís, som han tidligere har formidlet til danske læsere, bl.a. med romanen "Abrahams dal" for et par år siden, og før det skuespillet "Søren Kierkegaards umiddelbare erotiske stadier". Denne gang gælder det så romanen "En hund der drømmer", som med sine billeder af borgerskabets liv i Porto og Lissabon i store dele af det tyvende århundrede flytter læseren til denne særlige svævende, drømmende stemning i tilværelsens margin, som er en portugisisk specialitet. Romanens personer har problemer med at få slået hul på virkeligheden, og det passer fint hertil, at romanen er længe om at "komme i gang". Det er som om den starter om igen flere gange, for gentagelser er et af Bessa-Luís' faste greb sammen med et strømmende, billedrigt sprog med overrumplende formuleringer, som f.eks. at for unge piger er "begrebet tillid ikke en ret man spiser stående". Det opstyltede ligger snublende nær, men holdes det meste af vejen stramt i ave, hvadenten det gælder stærke lidenskaber skildret med ironisk distance, eller, omvendt, indgående beskrivelser af den skinbarlige overfladiskhed.
Bogens hovedperson, Léon, karakteriseres blandt andet som "et begavet menneske uden substans" eller, med titlens ord, som en hund der sover. Denne dvalelignende minimaltilstand dækker ganske godt Léons situation: en mand med begrænsede ambitioner og endnu mindre vilje til at fremme dem. Tiden tilbringes stort set sammen med Kliken, en kreds af ligesindede fra borgerskabets overskudslager. Men til sidst begynder der alligevel at ske lidt omkring romanens lidet dynamiske centralfigur. Det begynder med hans kones død ved et biluheld (kamufleret selvmord?). Det viser sig, at hun efterlader sig et manuskript, som en af Léons venner lader udgive i hans navn. Værket, som Léon knap har læst, bliver en succes, vinder en litterær pris, og Léons "lykke" er således gjort. Han er nu en anset litterat, hvad han dog mest anser for besværligt. Hans tanker drejer sig i stigende grad om hustruen, hvem hun egentlig var, hvad deres forhold kunne være blevet til osv.
"En hund der drømmer" skal indtages i langsom rytme. Ikke alle læsere vil føle sig umiddelbart hjemme i Bessa-Luís' forunderlige romanunivers. Men mødet med det fremmedartede bør jo ikke foragtes, og fordanskningen virker vellykket, selv om Beethovens Eroica ikke har H foran sig i dansk tradition. Alt i alt er dette en glimrende anledning til at stifte bekendtskab med portugisisk tung- og letsind, og skulle bekendtskabet allerede være gjort er romanen næsten et must.
.


Retur til top
 

forsiden
bogen
forfatteren