Ringergården 9, 1.tv.
DK 2400 København NV
 
Tlf.:
+45 2721 5832

mail
 

 
FORFATTERNE I PORTUGISISK ANTOLOGI
Om Luis de Camões: H.V. Lundbyes forord til sin egen oversættelse (Lusiaden) og digterens biografi.

Digteren Jorge de Sena intoducerer vi med Super Flumina Babylonis, en novelle om renæssancedigteren Luís de Camões, hvis hovedværk „Os Lusíadas“ (1572) S. V. Lundbye oversatte til dansk i 1828.
Lundbyes forord til LUSIADE fandt vi passende både som indledning til Senas novelle og som reference til Almeida Farias Sebastian Erobreren, som i høj grad knyttes til myten om den jomfrunalske og ulyksalige Kong Sebastian, der regerede på Camões’ tid.

Jorge de Senas poesi er tidligere udkommet på dansk ved Poul Borum og Per Aage Brandt (Den Blå Port 6/87).
I Sverige har Marianne Sandels oversat Jorge de Sena for Forlaget Atlantis under titlen Frihetens Färg (1989). – Ildtegn (Sinais de Fogo), der først udkom post mortum i 1978, er oversat til tysk og fransk på henholdsvis Surhkamp og Gallimard.

Bibliografi
Agustina Bessa-Luís blev introduceret på dansk af Forlaget Ørby i 1994 med skuespillet Søren Kierkegaards Umiddelbare Erotiske Stadier bygget over Kierkegaards egne skrifter.
I 1997 udkom romanen Abrahams Dal og i 2001 den anmelderroste En hund der drømmer. I denne antologi præsenteres et uddrag af Abrahams Dal ledsaget af to nye oversættelser: novellerne Flodens Moder (1971) og Tårnet (1989) om George Simenon. I 2007 udkom romanen Kvintessensen og september 2009 romanen Nattevagten.
I oktober 2010 udkom 7 KORTE, en novellesamling af den nobelprisnominerede forfatter
og i 2014 romanen De Blanke felter
Bibliografi
Yderligere præsentation af forfatteren
Maria Isabel Barreno er herhjemme især kendt for den uartighed hun i 1972 begik sammen med to andre Mariaer, (Velho da Costa og Teresa Horta): Novas Cartas Portuguesas. Det drejer sig om en feministisk omskrivning af fem kærlighedsbreve der påstås at være skrevet i 1667 af en portugisisk nonne til en fransk løjtnant som frem for at besvare dem angiveligt oversatte og udgav dem i Paris hvor de cirkulerede i salonerne. Originalerne har man aldrig fundet, kun adskillige portugisiske versioner af senere dato, hvoraf en udkom 1934 på Fabritius & Sønners i Oslo oversat til dansk af Erling Christenssen. Elsa og David W. Gress oversatte i 1975 den engelske udgave af De tre Mariaer til dansk: Nye portugisiske breve.
Mumlede Sætninger hører til Barrenos senere forfatterskab.

Bibliografi
Manuel António Pina blev introduceret på dansk i 1990 af Forlaget Skovlænge med novellen Sørøverne illustreret af Manuela Bacelar.
Vi finder novellen Mørket så beslægtet med både Sørøverne og Almeida Farias Sebastian Erobreren, at vi har valgt at bringe dem begge i antologien.

M.A.Pina modtog i 2011 Portugals største
litteraturpris, Camões-pris.
Døde i Porto den 19. oktober 2012.


Den
21.oktober 2017 udgav vi Mørket & Sørøverne samlet i ét A6 bind, foruden en ny udgave af Pinas Historie om Den Lille Rødhætte med Paula Regos kridttegninger

ved en reception på MØSTINGSHUS


Bibliografi
Almeida Faria
Sebastian Erobreren er en refleksion over sebastianismen, Portugals nationalsyndrom af håb og nostalgi affødt af nationens traumatiske frihedstab til Spanien efter kongens død og forsvinden ved et sidste korstog mod maurerne i Nordafrika i 1580, en myte ifølge hvilken kongen nok skal vende tilbage på en tåget morgen og rede nationens ære.
Tuva Korsström skriver: „Almeida Farias Conquistador gør sine erobringer i sengen. ... 20 år gammel forlader han sit hjemland og melder sig ind i SUCH, Société pour l’Usage Convenable des Hommes – Foreningen for mandens passende anvendelse. Fire år senere, nu på alder med kongen dengang han forsvandt, vender den moderne Sebastian udmattet hjem og bliver eremit ..."
(Forlaget Ørby, 1999)
Bibliografi
Tlbage til top
 
 

forsiden
bogen
uddrag

 

Ørbys exlibris
tegnet af Antonio Sabler