Ringergården 9, 1.tv.
DK 2400 København NV
 
Tlf.:
+45 2721 5832

e-mail
 

 

Agustina Bessa-Luís om sit skuespil

Søren Kierkegaards
umiddelbare erotiske stadier:
Dette arrangement for teater er resultatet af en snedig og alvorlig læsning af Kierkegaards tekster; den som giver titlen til stykket - "De umiddelbare erotiske stadier" - "En forførers Dagbog" og andre overvejelser, tanker og memoirer, samt min forståelse af hans liv og drama.
Man ser i hvor høj grad Kierkegaard var en usædvanlig mand, som led under at "være et geni i en provinsby".
Vreden han tændte, blæst op af misundelsen og af den etablerede orden, kunne kun måles med nydelsen ved at udfordre den.
Forelskelsen i Regine Olsen og den omtumlede beundring for faderen (en frygtelig patriark tillempet bibelsk størrelse) virker som en feber, hvor igennem man opdager livsnerven og står ansigt til ansigt med med døden, med menneskets største kald, som er dødens eget kald.
Dette er en hyldest til Søren Kierkegaard, en adelig sjæl, en dårlig borger, men virkningsfuld med vildfarelser som med sandhed.
Gid scenetæppet vil være ham nådig og de skrå brædder ikke knirker under hans skelet iført Don Giovannis skikkelse. Måske vil dette aldrig blive spillet, måske vil det en dag. Vor forståelse er perfekt, den leves ikke af bryllupsløfter. Som Mozarts musik, noget så umiddelbart at det ikke kan kaldes følelse, men blot kunst.
Uddrag af skuespillet: 

DON JUAN

Hvergang jeg møder denne lille mand bliver jeg ude af mig selv af raseri. De tanker han vover at lufte giver mig dårlige nerver. Til hvem der vil lytte siger han nu, at Don Giovanni hører til kristendommen. Jeg regnede mig selv for en hedning og så kommer denne dærling med den slags. Og mere endnu: Han forsikrer, at forlovelser er ren og skær djævelskab, fordi han vil indføre moralen dér, hvor det kun handler om livskunst. Alle har fået nok af ham. For mit vedkommende er det oprørende. Middelalderens ridderlighed var kun en svag modstander for det åndelige, siger han. Så dukkede jeg, Don Giovanni, op, med den sensualitet som alle kender og som kaster sig ud i en kamp på liv og død med åndeligheden. Don Giovanni er udtryk for det djævelske i sensuel forstand.

Knægten overdriver og overdrivelsen er selv det sande udtryk for det djævelske. Jeg har aldrig overdrevet. Jeg har holdt mig til at elske alle kvinder, bedrage dem alle, forlade dem inden jeg kedede dem ihjel. Det drejer sig om et umiddelbart erotisk stadie og som jeg ser det følger den stakkels Søren mit eksempel. Han ender som landsbypræst, der hvor jeg ville ende som familieoverhoved, havde uheldet ikke forfulgt mig. Sagen er denne: Søren elsker Regine som en interessant person kan elske et interessant emne. Som en forfatter elsker sin novelle. Han helmer ikke før han har givet den en slutning og jeg tvivler meget på, hvorvidt et bryllup kan tjene det formål. Hvad vil en forfatter dog ikke rode sig ind i ved at gifte sig med sin roman? Det tør jeg ikke tænke på. Djævelen har her utallige motiver til nærmere studier. Jeg har kun grunde til at klage.

Nu har Regine forladt byen sammen med tanten. Tanten håber at kunne tiltrække Søren og den bedste måde er at skille ham fra Regina. Tanten elsker Søren. Hun regner ham for et godt parti og synes slet ikke, at han er melankolsk.

Stod det til mig, havde jeg forlængst forført både Regina og hendes tante og holdt mig langt væk fra enhver ridderlighed. Regine er i Jylland. Søren kan ikke lade være med at rende efter hende. Han tager Frederik med sig som om var han en rejsetaske. Han er parat til hvad som helst. Men hvem er forføreren? Noget siger mig, at i denne historie kommer den stakkels Frederik til at trække det længste strå.

(Søren kommer tilbage).

SØREN

Hvad bestiller ham her? Jeg har aldrig set ham før, men han forekommer mig bekendt. Er han mon læge? Jeg har kendt mange læger, skuespillere og cafétjenere. Er han mon en af dem? Jeg synes, at det her har noget at gøre med et eller andet, der ind imellem hænder mig pludseligt. Det pludselige er det djævelske. Så tænker jeg på at tage i operaen eller en tur i skoven, hvor de væltede stammer endnu brænder. Deres knitnren giver mig en følelse af tristhed. Vinden spreder asken og jeg vender hjem med grålige skuldre. Min tjener ser på mig som var jeg sindsyg.

Tilbage til top

 

forsiden
bogen
forfatteren