Ringergården 9, 1.tv.
2400 NV


Mobil: +45 2721 5832
Mail:
Forlaget Ørbyy


senest opdateret 03.11.17

Macau lægger scene til hovedpersonens uopfyldte mål og er omdrejningspunkt for en odyssé, hvor modstridende versioner af hans identitet og af stedets historie flettes sammen.

Ligesom i Cao Xueqins kinesiske klassiker
Drømmen om den Røde Pavillon, der spiller en central rolle i KVINTESSENSEN, reddes her de talrige optrædende fra glemslen med et pennestrøg og giver et vink om historier i historien, hvis forløsning udskydes i en uendelig bevægelse.Mónica Simas' artikel - Kvintessensens sarte ledetråd - kan læses som introduktion til romanen, skønt den udgives som dens efterskrift. Men Agustina er ikke en ret man indtager stående, så den uforvarende læser er lovligt undskyldt.
Af samme grund henviser vi til Lene Sønderby Bechs hosstående introduktion til Drømmem om den Røde Pavillon, såvel som til det udpluk af oversætterens noter om visse begreber, skikkelser og godtfolk,som bogen er oversået med.114 illustrerede noter
 


"Uden Tvivl kræver denne Henvisningstavle ligesom Bogen i det hele megen Overbærenhed i Dommen om, hvorvidt her altid er truffet den rette Afgørelse mellem det, der skulde, og det, der ikke skulde tages med. At den hele Skildring dog har kostet nogen Umage, vil de sagkyndige forstaa, bedst de, som middelbart og umiddelbart har ydet Hjælp derved. Dem alle bringes herved en hjertelig Tak".

Udgiveren
 

 


Facaden på Skt. Pauls KirkeCao Xueqin:


Lene Sønderby Bechs introduktion til
Drømmem om den Røde Pavillon  


... Med det kinesisk han kunne uden dog at beherske det perfekt, kastede han sig over "Drømmen om den røde pavillon" i håb om her at finde svar på en håndfuld gåder. Cao Xueqin, som professoren kordialt oversatte til Joakim, advarede selv indledningsvis læseren om, at ”beretningen nok var på grænsen af det ekstravagante” ... .

ABL

Anmeldelser af KVINTESSENSEN: 
Casper Andreas i Kultunaut

Lars Bonnevie i Weekendavisen

PortugalNytCrítica dinamarquêsa
em português

Entrevista com ABL