Ringergården 9, 1.tv
DK 2400 NV
Tlf.:
+45 2721 5832

e-mail
 

SEBASTIAN EROBREREN
Roman af Almeida Faria1.oplag september 2002
2. oplag november 2003


Den lille, veloversatte beretning folder sig storladent ud med dramatiske og uhyrlige beskrivelser af, hvordan fortællerjeget kom til verden.
Rigmor Kappel Schmidt i
STANDART


Gennem parallellen med Kong Sebastian kaster Almeida Faria et alvorligt og humoristisk blik på sebastianismen, Portugals nationalsyndrom af håb og nostalgi efter fordums opdagelses- og storhedstid. Som den myte han er et produkt af og selv omskaber, har romanens unge Sebastian i 1970ernes Portugal visse træk tilfælles med 1500-tals kongen. Men hvor kongen var asket og jomfrunalsk har romanens hovedperson en livsappetit uden lige og sætter sig op til andre slags erobringer.

Romanen indholder syv originale kobberstik af Mário Botas (1952-83).

 

På dansk ved Jorge Braga
130 sider, 150 kr. + porto

SEBASTIAN EROBREREN
anmeldelt af
John Pedersen


Berlingske Tidende 5.sept.2002


Se også Bjarne Mouridsens artikel Kongen vender tilbage
,
Information
d. 14.nov.2003*
Dom Sébastien, Roi du Portugal, blev Donizettis sidste opera før han mistede forstanden.

"Den portugisiske forfatter Almeida Farias roman Sebastian Erobreren spiller på den meget specielle portugisiske myte om den kong Sebastian, der faldt i et slag i 1500-tallet, men aldrig blev fundet. Herudfra opbyggedes en veritabel frelsermyte, hvor Sebastian skulle komme tilbage og genskabe Portugal som verdensmagt. En myte der har gennemsyret portugisisk mentalitet helt op til vor dage. Men hvor mytens Sebastian er en verdensfjern, asketisk figur, er Farias titelperson i høj grad et barn af vor egen tid.
Elegant og humoristisk lader romanen sin unge erobrer kæmpe en heroisk kamp mod myten. Men myter er stærke, og vor tids Sebastian kan, trods store anstrengelser, ikke komme fri af mytens greb.
Bogen er underholdende og har dén store kvalitet, at den fører os ind i kulturer og traditioner, vi kender alt for lidt til. Hatten af for de forlag der bidrager til at holde vandene åbne ud til den større verden.
"130 sider, kr. 150, - + porto. Kun direkte fra forlaget.
Tilbage til forsiden

Forlæggerens indbydelse til forfattermødet i Møstingshuset den 21. oktober 2003, i anledning af Sebastian Erobrerens genudgivelse:

"En bog har mange liv. Først skriver forfatteren den til sig selv, til eftertiden, til en bortgået kæreste eller til sin allernærmeste skuffe. Så dør bogen for første gang.

Senere genoplever forlæggeren den og udgiver den til en lige så fiktiv læser. Da ligger den i skærsilden i nogen tid, inden den eventuelt bliver anmeldt, - skamrosende, neutralt eller perfidt nedsættende.

Så genfødes bogen påny, kloner sig på fjerne reoler og få hundredvis af nye liv i de små hjemme eller biblioteker, hvor den til sidste havner.

Man skulle tro, at nu var den hellige grav velforvaret, men glemslen truer. Også Kierkegaard skal passes.

Ind i mellem sker der dog små afvigende mirakler - for mirakler er jo altid charmerende afvigende: En lille nyudgivelse undgår næsten enhver omtale og alligevel bliver den på forunderligvis udsolgt. Det er jo netop tilfældet med SEBASTIAN EROBREREN. Og derfor er vi her i aften for at fejre dens nye liv.

Denne bog handler for resten også om genkomst, Sebastians genkomst, om hans kamp mod sin egen myte og generobring af Historien.

Kong Sebastian regerede Portugal en kort overgang i slutning af 1500-tallet, og er måske den konge som i højeste grad har formået at formøble landet. Ikke desto mindre - ligesom Christian IV - blev han af Historien besunget som den Længe Savnet - en besynderlig modsætning og fællesnævner."In speach an Irony,
in fact a Fiction
.
Daniel Defoe